Kirunasvenskar är benämningen på de 100 tals svenskar från Norrbotten som på 1920- och 1930 - talet utvandrade till Sovjetunionen bl.a. av ideologiska skäl.

För Signe Kaskelas del var det inte ideologin utan kärleken och ödet som förde henne till Ryssland år 1932. Det dröjde nästan ett kvarts sekel - 24 år - innan hon slapp ur "den ryska fångenskapen" och fick återvända till Sverige.

Signe Kaskela berättar lågmält men intensivt om ofattbar fattigdom och om den oerhörda skräcken under Stalins masshäktningar när miljoner människor försvann, bl. a. hennes make och många vänner.

Tre barn födde Signe Kaskela, alla tre dog i späd ålder. Därtill drabbades hon av TBC och fjättrades under mer än ett decennium till gasning av lungorna.

Hennes liv har varit fyllt av omättligt lidande och stor grymhet - ändå nämner Signe Kaskela ofta den skyddsängel som styrde hennes steg.

Under Stalins diktatur är berättelsen om ett människoöde i modern tid - en gripande och stark påminnelse om vardagslivet i vår absoluta närhet.

Signe Kaskela gick bort 29 dec. år 2000 - 87 år gammal. Läs Pentti Käppis minnesord här.
 


Under Stalins diktatur är utgiven 1990 på Tre Böckers förlag (ISBN 91 7029 048 2) men finns inte att köpa längre. Därför publiceras den här i  sin helhet. Du kan också låna boken på biblioteket.

Copyright © Kirunasvenskar.com. Text och bilder är skyddade av Upphovsrätts-
lagen.