Om sidan laddats utan ram -  Klicka här!
  Kap. 42 - Vi förföljs av otur  
 

Men så började motgångarna igen, nu när vi trodde att allt hade ordnat upp sig. Ville skulle med lastbil hämta tegelsten till institutet tillsammans med vår städerska. Då bar det sig inte bättre, än att städerskan tappade en tegelsten på Villes fot, med påföljd att benet i stortån krossades. Nu fick han gå sjukskriven ett tag, och jag fick naturligtvis göra bådas jobb. Sedan gällde det, om Ville skulle få någon sjukpenning alls, för han hade ju inte hunnit vara anställd tillräckligt länge; det fordrades ett halvt år. Men efter långt resonemang hit och dit, blev det fastställt, att han skulle få halv sjukpenning, emedan han var invalid vid anställningens början. Det var i alla fall en stor lättnad.

Men glädjen varade inte beständigt för efter tillfrisknandet, insjuknade han åter. Nu var det axeln som värkte så, att han inte kunde röra armen. J ag fick klä på honom, ja, jag fick göra allt. Läkarna kunde inte komma underfund med, vad som var orsaken till värken. Han röntgades och fick all möjlig vård, men det blev inte bättre.

Han började själv så småningom att hyvla i vedboden, först korta tag och allt eftersom axeln gav efter, längre tag. Samtidigt lät vi en massörska massera och gymnastisera armen. Så småningom blev den så bra, att han klarade av jobbet igen, men det tog nästan tre månader för honom att tillfriskna.

Vi fortsatte att arbeta tillsammans. Men inom loppet av ett par månader insjuknade han återigen, bland annat i eksem. Han var mycket sjuk. Händerna svullnade upp, så han inte kunde få ihop fingrarna, och han hade en fruktansvärd värk. Samtidigt blev han skinnflådd i knävecken.

Han kunde inte sova på nätterna, och jag kunde ju heller inte sova ostört, varför jag var mycket trött, när jag skulle gå till arbetet. Under lunchrasterna skyndade jag hem den långa vägen för att se, hur det stod till med honom: Ja nog fick jag motion alltid. Jag ringde förstås efter läkare, och hon skulle komma vid tolvtiden, en dag, så jag skyndade mig hem för att vara där, när hon kom. Men medan jag skyndar fram på vägen ser jag Ville komma emot mig storgråtande.

Han berättade att en kvinnlig läkare redan hade varit på besök, att hon bara hade lyft på täcket och skyndsamt slängt tillbaka det, precis som om Ville skulle ha varit pestsmittad. Han var alldeles chockad, och kände sig tvungen att komma hemifrån.

Han hade klätt på sig, trots att han var alldeles skinnflådd i knävecken, och byxorna skavde fruktansvärt. Jag sade till honom, att vi skulle gå hem, men han ville inte. Jag försökte lugna ner honom och föreslog, att vi skulle gå till våra vänner, som bodde i närheten. J ag lyckades övertala honom och han blev lugnare.

Hos våra vänner fick han lägga sig på magen och dra ner byxorna och kalsongerna för att de inte skulle skava. Under tiden skyndade jag mig tillbaka till institutet, fick låna bilen för att transportera Ville till en hudspecialist. Alla på institutet tyckte det var gräsligt, när jag talade om hur Ville hade blivit behandlad av läkaren, som varit hemma.

På hudkliniken togs han genast emot, och där talade jag om hela händelseförloppet. Läkaren på kliniken sade, att detta inte var smittsamt, det var nerveksem. Han gav Ville en re- miss till sjukhuset, dit vi genast for, ty bilen väntade på oss ut- anför. Mina överordnade på institutet var mycket mänskliga, och direktören hade sagt, att jag fick ha bilen så länge jag behövde. På sjukhuset fick Ville bra vård. De smetade in honom med något kritliknande över hela kroppen, och efter två timmar badades han, och denna procedur upprepades flera gång- er. Han blev också mycket snart fri från eksemet och fick komma hem igen. Han hade därefter aldrig några symptom på eksem.

J ag sade till direktören på institutet, att jag inte orkade göra allt arbetet ensam, att han måste ta in någon annan i Villes ställe. Villes hälsa var ju så vacklande, och fick han inte den ena sjukdomen så fick han den andra. Direktören insåg också att min arbetsbörda var för stor, så det beslöts, att en sekreterare skulle anställas och jag skulle övertaga husfrusysslan. Vi fick en mycket rar flicka, som hette Olga. Hon var renhårig och ärlig, och vi kom mycket bra överens. Ännu en ung flicka anställdes, och vi blev mycket förvånade, för vi tyckte att vi klarade oss utan henne. Men inte oss emot, vi fick det ju lättare. Emellertid hann hon inte arbeta så länge, innan hon in- sjuknade i TBC och fick komma till ett sanatorium i Sortavala. Så länge hon låg hemma, brukade Olga och jag gå och besöka henne och försöka hålla uppe modet.

Jag hade blivit vald till "strahdelegat", vilket innebar, att jag skulle hjälpa de anställda, när de var sjuka, eller på något sätt behövde hjälp.

Om någon var sjuk vid avlöningsdags, gick man hem till den sjuke med lönen och frågade samtidigt om de behövde hjälp med att köpa hem mat eller dylikt.

Institutets bil var en Moskvitch. En av chaufförerna sade en gång, att Moskvitch är ingen bil och margarin är inte smör; liksom på skoj tillade han, att hönan är ingen fågel liksom kvinnan inte är en människa. Nog för att det var så, att de ryska karlarna nedvärderade kvinnan för det mesta. Hushållsarbete värderades inte högt, och det var mycket sällsynt, att en rysk karl tog del i hushållsarbetet. Hans manlighet skul- le ju blivit lidande på det. Inte ens sina egna barn ville de bära, utan det var kvinnans uppgift.

Jag hade ju hand om kassan numera och skötte alla utbetalningar och inköp. Det hade förekommit att kassörskor hade blivit överfallna när de var på väg från banken med pengar. Vår direktör skrev därför ett ukas att vi inte fick gå ensamma till banken, när vi hämtade ut en större summa pengar skulle vi ta bilen.

Bokhållerskan hade inte alltid tid att gå med mig, så jag gick oftast ensam, och aldrig hände det något. Vi hann ha fem direktörer under tiden jag arbetade där, de blev alltid förflyttade. Hyggliga var de alla, men mest tyckte jag och alla andra om de fyra sista. En av direktörerna sa åt oss före en högtid att: "Signe Oskarovna kan gå och ta plats i kön i affären, sedan kan ni turas om att gå dit" - alltså under arbetstiden. Han visste ju hur svårt det var att få tag på matvaror, han hade själv fyra barn.

En gång när jag stod i kö i en affär nära institutet, såg jag till min häpnad att där såldes svenskt smör! På en stor smör- tunna kunde jag läsa, att smöret var från Sverige. Jag köpte för ovanlighetens skull ett helt kilo! Det smakade hemlandstoner. Det var före högtiderna som det brukade säljas sådant som smör, mjöl, (3 kg per person), samt socker, vilket annars inte fanns att få. Då fick man passa på och köpa så mycket man kunde få, stå flera gånger i kö. Det gällde också, att man hade pengar, som alltid var en bristvara. I värsta fall fick man låna. Högtiderna var oktober-festligheterna, som var de största samt första maj och nyår. Kvinnodagen firades också, men det var ingen arbetsfri dag, kvinnorna på en del arbets- platser kunde dock få gå hem tidigare.

En inspektör var inte omtyckt, han var den där smilande typen och arbetade säkert för hemliga polisen, vilket också snart kunde bekräftas. När vi skulle ha inventering blev han bland andra invald till kommissionen. Vi misstänkte, att han tillsatts för att spionera på oss och rapportera till MGB, som hemliga polisen hette då, om han såg något misstänkt. Vid inventeringen låg ett vaxpapper framme vid dupliceringsmaskinen, för vi arbetade med den allt emellanåt. Inspektören frågade, vad det var för något. Jag upplyste honom att det var vaxpapper till maskinen. Jag förklarade inte närmare, hur det förvarades under natten. Jag såg att han drog öronen åt sig och förstod, att han trodde, att jag slarvade med en så ''viktig" sak. Men jag var inte rädd, tänkte bara att han gott kunde gå och skvallra.

Inte långt efter det vi avslutat inventeringen, kom två civilklädda poliser till institutet, det hade aldrig hänt förut. En av de kvinnliga inspektörerna blev alldeles förskräckt och trodde, att de var ute efter henne. Hon var ingermanländska och hade kanske pratat oförsiktigt någon gång och trodde väl, att det burits fram till MGB. Jag försäkrade henne, att jag in- te trodde det; MGB var nog ute i ett annat ärende. Till någon annan tordes hon inte nämna om sin rädsla, men med mig hade hon förr också diskuterat så pass mycket, att hon kände min inställning till systemet. Alla var rädda för hemliga polisen, och när sådana herrar dök upp, darrade man lite till mans. Men denna gång varjag inte alls rädd, jag förstod, att det gällde dupliceringsmaskinen. Mycket riktigt blev jag ikallad till direktörens kabinett, dit herrarna vänt sig. De frågade hur dupliceringsmaskinen förvarades. Jag visade skåpet, där apparaten stod och likaså vaxpapperet. Mer frågade de inte utan gav sig i väg. Jag förstod genast, att det var den manliga inspektören, som anmält mig. Vi hörde aldrig mer av polisen, de blev visst övertygade om att allt var i sin ordning. Inspektören fick lång näsa. Vad jag avskydde den mannen! Och det var jag inte ensam om.

Institutets bil var ofta i olag, vägarna var ju dåliga och bilen klen. Reservdelar var det omöjligt att få på laglig väg. Och vi behövde bilen i högsta grad. Chauffören sa, att han kunde skaffa fram delar, om han fick pengar till en halv liter vodka. Jag vände mig till direktören och talade om, vad chauffören sagt. I denna nödsituation gick direktören med på att chauffören fick pengar till vodka. Mycket riktigt, chauffören kom med reservdelen, som behövdes, och bilen kom i gång. Med bensinen var det också si och så. Varje institution, som hade bil, blev tilldelad en viss ranson varje månad, men den var så knapp att den aldrig räckte till; får vår del var ut- delningen 20 liter. Jag fick alltid ansöka om extra tilldelning. Men det var inte alltid vi fick mer, då fick bilen stå och chauffören rullade tummarna, såvida han inte var sysselsatt med att reparera den.

När vi hade kurser och skulle ordna med inkvartering för kursdeltagarna, övertalade jag sekreteraren, att vi inte skulle anlita chaufförerna till att lasta av och på, utan vi skulle göra det själva och då åtminstone få betalt för vårt arbete. Städerskan fick vi till hjälp. Tungt var det, och slutkörda var vi, när vi väl var färdiga. Likaså blev det, när institutet fick sin beställda ved, 60 m3. Vi utförde på- och avlastningen själva med Villes hjälp. Ville tyckte det var alldeles för tungt för oss kvinnor, men vi behövde så väl de slantarna.

Ständigt måste man skaffa extraslantar någonstans. Ibland fick vi utföra maskinskrivningsarbeten åt andra firmor med direktörens tillstånd, under vår normala arbetstid. Likaså fick vi duplicera åt andra firmor, så det blev en extra slant igen.

Sekreteraren hade bara 360 rubel i månadslön, det var inte mycket att leva på. Jag hade 500 rubel, men det var inte mycket det heller. Av lönen skulle ju skatten, barnlöshetsskatten, obligationerna och fackföreningsavgiften betalas. Så hade vi en hyra på 100 rubel i månaden och därtill kom veden samt strömmen. Ville hade nu invalidpension på 201 rubel i månaden. Det blev inte mycket över till mat och kläder mm. Man fick verkligen vara levnadskonstnär i handskandet med pengarna, och ändå räckte det aldrig till.

 
 

Nästa kapitel >>>