Om sidan laddats utan ram -  Klicka här!
  Kap. 5 - Min första arbetsplats  
     
 

Efter Gertruds död tog jag anställning på en syfabrik i närheten, där jag fick sy enkla kjolar; alla likadana. Nu när jag hade egen inkomst slapp jag sälja av de knappa ransonerna som jag tidigare gjort. Vi utlänningar hade det betydligt bättre än urbefolkningen och "överhopparna" (finnarna), genom den så kallade insnabb affären (inostranni snabshenie - utlänningsförsörjningen). Där fick vi ransonerade varor som socker, smör, mjöl, kött, oåtkomliga för ryssar och finnar annat än möjligen genom svarta börsen. De fick klara sig på surbröd, 4 hekto om dagen och ingenting annat. När jag första tiden försökte äta av surlimpan fick jag blemmor i munnen; så sur var den.

Överlöpare (perebesjik) kallades de finnar som olagligt tagit sig över gränsen. De blev dömda till minst tre års förvisning och skickades till någon kall, avlägsen ort, såväl kvinnor som män. De hade det mycket svårt. Barnadödligheten var mycket större hos dem än hos andra utlänningar. Särskilt dysenteri härjade bland barnen; den var svår att få bukt med, barnen dog ofta. Likaså härjade TBC.

Ryssarna var naturligtvis bittra när de såg våra privilegier, men hade vi inte fått våra ransoner, skulle vi dött som flugor. Anledningen till förmånerna var att invandrarna var eftertraktade med sin yrkeskunnighet och erfarenhet av industri- och byggnadsarbete. De hade också egna verktyg och även maskiner som de fört med sig.

I insnabb affären stod alltid en vakt vid dörren. Man fick visa upp sin ransonbok, såvida man inte var igenkänd av vakten. Ibland försökte någon ryss slinka in genom dörren, kan- ske bara för att se vad som fanns där inne, men denne blev omedelbart och ofta, som jag tyckte, lite bryskt avvisad. Eftersom vi utlänningar haft kläder och tyger med oss till det nya landet, fanns i början inte behov av sådant eller hade vi helt enkelt inte råd att köpa. Vi kunde byta en del av sådana ransoner med ryssarna, vilka var illa rustade. Vi fick då i stället mjölk, potatis och annat som inte fanns i vår affär.

Vi utlänningar var inte så väl sedda av många bland befolkningen på grund av våra förmåner. Det talades förmodligen om det i hemmen, eftersom barnen ibland kunde ropa "finka" eller "amerikanska" efter oss. Vi få svenskar smälte in i massan av finnar och amerikanare. De unga pojkarna var eftertraktade av de ryska flickorna; de var ju bättre klädda än de egna och kunde alltid bjuda bättre. Många ryskor gifte sig med utlänningar i hopp om att få en drägligare tillvaro.
 

I andra delar av Ryssland var nöden större. Jag minns till exempel två svenska flickor, Göta och Svea Holmström, som kommit från Svenskby i Ukraina. Vi arbetade senare tillsammans på en glimmerfabrik 1933. De berättade om fruktansvärd nöd, de hade till och med saknat bröd, fastän Ukraina var ett av Rysslands bördigaste områden. Men kollektiviseringen hade farit fram hårt och trots svår torka måste kolchosen ändå lämna den fastställda kvantiteten säd till staten. Att kolchosens bönder sedan svalt togs ingen hänsyn till. Det var Chrusjtjov, som på den tiden bestämde där! Svea hade fått skörbjugg och blödde från tandköttet samt hade blånader på benen. Göta var också utsvulten men inte så illa däran som systern.

Det fanns också en så kallad "guldaffär", där man kunde handla med guld, silver och utländsk valuta och en affär för begagnade kläder fanns, där man kunde sälja sina gamla kläder. Jag sålde en charmeuseklänning som jag inte längre tyckte om för 50 rubel. Alltid ett litet bidrag till den usla ekonomin. Lönerna var så knappa, att man alltid måste försöka skaffa en extra slant på något vis. En gång sålde jag ett paket te för 7 rubel på torget. Visserligen dök det upp en milis, men när min väninna som följt med i egenskap av tolk förklarade, att jag var utlänning och att det var min egen ranson jag sålde, ryckte han på axlarna och gick. Spekulation var förbjuden och bestraffades, men då skulle man ha köpt upp varan av någon person och sedan försökt sälja den till ett högre pris.

Medan Erik var i Leningrad besökte jag och systrarna Raita från Koskullskulle ibland ungdomsklubbsmötena (komsomols möten). Där hade man bland annat krigsövningar; deltagarna var klädda i uniformer liknande soldaternas. Eftersom jag inte var medlem kunde jag inte delta i dessa. Men systrarna övertalade mig att lämna in ansökan till klubben, som var finskspråkig. Efter viss tvekan lämnade jag in min ansökan; jag tänkte på den gemenskap man fick där. Men jag fick aldrig något svar, troligen beroende på att vi flyttade till annan ort. Detta hade jag all anledning att vara tacksam för, ty medlemskapet skulle ha inneburit en massa skyldigheter, lydnad samt påtryckningar.

Andra slags möten var studiecirklarna. Vi som inte kunde ryska hade egna svenskspråkiga cirklar i början, där man skulle sätta sig in i Rysslands politik; vi fick också hemläxor. Cirkeln leddes av Gustav Rosengren från Stockholm, som till yrket var skomakare och hade fört med sig egen skomakarmaskin. Hans hustru Anna deltog i cirkeln, liksom Pågreb, far och son, också från Stockholm. Alla dessa återvände snart till Sverige. De hade kvar sina svenska medborgarskap.

Andra deltagare var Henny Vuontisjärvi och Birger Seppälä från Kiruna, Magnhild Karlsson, Axel Miller, Hans Krykordz och Winter en finlandssvensk. Henny dog i magtuberkler en kort tid efter krigets utbrott, hennes syster hade dött tidigare i lungtuberkulos. Birger Seppälä hämtades av NKVD, hemliga polisen, återkom aldrig. Likaså försvann Krykordz utan livstecken. Axel Miller häktades efter krigets utbrott och dömdes till tio års slavläger och måste efter strafftiden stanna kvar på samma plats i ytterligare fem år, och först efter 15 år var han lika "fri" som vi. Kursen upplöstes snart.

Männen hade lättare att delta i alla möten och kurser ty det 'var ju kvinnan som skötte hemmet och barnen, köade i affärerna, stickade och sydde. Det var många gånger ett konststycke att laga mat av de knappa ransonerna.

Många kvinnor var bittra på sina män, ty det var kanske mannen som bestämt att de skulle emigrera. Även om det rådde arbetslöshet i alla andra länder, så var ändå levnadsstandarden där mycket högre, och där hade de sina hem som de nu lämnat för en spottstyver. I Ryssland var allt så annorlunda och svårigheter mötte överallt, inte minst på grund av en svårhanterlig byråkrati. Männen började dricka mer; även sådana som i hemlandet hade varit absolutister föll för frestelsen. Detta medförde gräl och skilsmässor.

Ibland undrade de äldre fruarna hur det kom sig, att inte jag klagade. Jag svarade som det var, att jag inte haft något eget hem förrän jag kom hit. Jag hade bott hos mina föräldrar; Erik och jag hade ju inte hunnit bilda ett eget hem.

Vi yngre hade det lättare att blunda och övervinna svårigheterna.

 

Nästa kapitel >>>